«

»

Liečba príznakov NF2

Liečba príznakov NF2

Monitorovanie
Pravidelné monitorovanie pacienta s neurofibromatózou II. obvykle zahŕňa:

  • vyšetrenie pacienta použitím magnetickej rezonancie (MRI). MRI využíva magnetické pole a elektromagnetické vlnenie s vysokou frekvenciou k vytvorení 3D obrazu výsledného orgánu. V prípade NF 2 sa jedná o kontrolu, či sa niekde v tele neobjavili nové nádory, alebo či nedošlo k zväčšeniu zostávajúcich nádorov.
  • vyšetrenie očí za účelom zistenia, že nedošlo k rozvoju šedého zákalu.
  • vyšetrenie uší za účelom zistenia, že nedošlo k poruchee sluchu.

Nádory
Súčasná lekárska veda bohužiaľ neponúka jednotný postup pri liečbe nádorov spôsobených NF2. Liečba sa preto vyvíja individuálne v závislosti na počte nádorov, ich veľkosti a polohe a tiež na ďalších príznakoch, ktoré sa u pacienta vyskytujú.
Každá liečba má určité pozitíva ale aj určité rizika. Pred rozhodnutím, ktorým smerom liečbu smerovať, je teda doporučená dôkladná konzultácia s lekárom.

Nádory môžu byť odstránené chirurgicky, avšak v niektorých prípadoch negatíva operácie prevyšujú jej klady. Napríklad odstránenie nádoru z nervové tkane v blízkosti uší môže spôsobiť poruchu sluchu, alebo zapríčiniť paralýzu (ochromenie) svalov tváre. Pri odstránení nádorov z miechy môže dôjsť k ochrnutí chrbta aj iných častí tela.
V niektorých situáciách je však operácia nutná k zabráneniu vážnych komplikácií. Táto situácia zahŕňa napríklad nárast nádoru, ktorého veľkosť predstavuje nebezpečie pre funkciu mozgu.
Malé nádory môžu byť odstránené rádioterapiou, teda osvetľovaním, ktoré spôsobí zmenšovanie nádorovej tkane. Podobne ako chirurgická operácia aj rádioterapia nesie určité riziko. Najhorším rizikom je následný nárast rakovinotvorných nádorov (namiesto benigních, tj. nezhubných), ku ktorému môže dôjsť po výskytu biologických zmien v nádoru spôsobených práve ožarovaním.

Porucha sluchu
Sluch pacientov s NF2 je obvykle zasiahnutý natoľko, že vyžaduje zásah lekárom.
Jednou z možností liečby je voperovanie implantátu. Pred operáciou by malo dôjsť k odstránení nádorov, ktoré zasahujú nervové spojenia vedúce z uší do mozgu.

Implantát sa skladá z elektród, ktoré sú zavedené do častí mozgu, ktoré spracovávajú zvuk a tie sú následne napojené na prijímač umiestnený vedľa uší. Kochleární implantát nevracia sluch úplne, pacientovi sa vráti len určitý stupeň.
Operácia zavedenia kochleárného implantátu však s sebou nesie určité riziko, napr. :

  • infekcia vonkajšej vrstvy mozgu (meningitída), ktorá sa vyskytuje v 1 z 60 prípadov
  • krvná zrazenina v pľúcach (pľúcna embólia) vyskytujúca sa v 1 z 55 prípadov