Odkazy zahraničie

Zahraničné odkazy na web stránky :

Neurofibromatické centrum Washingtonskej Univerzity
http://nfcenter.wustl.edu/

Pomocné brožúrky pre rodiny s výskytom neurofibromatózy
http://nfcenter.wustl.edu/for-our-families/educational-brochures/

Bostonská detská nemocnica
http://www.childrenshospital.org/az/Site1085/mainpageS1085P0.html
http://www.childrenshospital.org/clinicalservices/Site1892/mainpageS1892P0.html

National Institute of Neurological Disorders and Stroke
http://www.ninds.nih.gov

American Academy of Pediatrics
http://www.aap.org

Neurofibromatosis Inc
http://www.nfinc.org

The Children’s Tumor Foundation
http://www.ctf.org

Príbehy ľudí s touto chorobou
http://www.ctf.org/Living-with-NF/Our-NF-Heroes.html